Lataa tästä itsellesi somekalenteripohja

Sosiaalisen median viestintä

Viestintä sosiaalisen median kautta on nopea ja tehokas tapa tavoittaa paljon ihmisiä ja luoda mielikuvia. Avoin kuva vastuullisesta maataloudesta ja selkeät kuvaukset siitä, mitä työ tiloilla oikeasti käytännössä on, on tärkeä osa sitä, kun halutaan luoda kiinnostavaa ja houkuttelevaa työnantajamielikuvaa. Kun työtä kuvataan monipuolisesti sosiaalisessa mediassa, on seuraajien helpompi saada käsitys siitä, minkälaisista tehtävistä päivä koostuu.


Sosiaalisen median kanavat tavoittavat jatkuvasti yhä laajemman määrän ihmisiä. Digital 2023 Global Overview- raportin mukaan Suomessa sosiaalisen median käyttäjiä on 4,62 miljoonaa. Luku on 83,3 prosenttia koko maan väestöstä. Raportin mukaan Facebook on sosiaalisen median kanavista suosituin ja Instagram tulee vahvana kakkosena.

Tässä osiossa on koottuna erilaisia vinkkejä sekä kuvaamiseen, että sosiaalisen median eri alustojen käyttämiseen sekä somesuunnitteluun.

"Sosiaalinen media on suorin ja nopein väylä viestiä maataloudesta alan ulkopuolelle. Kuluttajat ovat vieraantuneet nykyaikaisesta maataloudesta. Käsitys maatalousalasta on vanhanaikainen eivätkä mielikuvat kotieläintiloilla tehtävästä työstä vastaa todellisuutta. Imagon ja alan houkuttelevuuden vuoksi on tärkeää, että maatalousyrittäjät viestisivät avoimesti ja positiivisesti omasta työstään sosiaalisen median avulla. Onnistunut maatalousyrityksen some-viestintä on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Sisällön laatuun panostaminen tuo lisää näkyvyyttä kuluttajien keskuudessa mutta se vaikuttaa myös yksittäisen yrityksen sekä koko maatalouden työnantajamielikuvaan. Imagoa tulee muuttaa, että meillä olisi myös tulevaisuudessa kotimaista ruokaa ja työntekijöitä alkutuotannossa."

-Salla Kurikka, Viestintälähettiläs
Kotieläintilojen imago ja työvoima -hanke

Somestrategia

 • Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus on tärkeää, jos sosiaalisesta mediasta haluaa saada hyötyä.
 • Tavoite: mitä somella tavoitellaan? Mitä halutaan saavuttaa? Mitkä voisivat olla konkreettiset mittarit, joilla tavoitteiden saavuttamista mitataan?
 • Kohderyhmä, jolle sisältö suunnataan, tulee selkeyttää. Onko se esimerkiksi muut maatalousyrittäjät vai kuluttajat? Kun kohderyhmä on selvillä, tulee pohtia, mikä on se somekanava, jossa kohderyhmä tavoitetaan. Välttämättä ei ole tavoitteiden mukaista tehdä tiliä jokaiseen kanavaan, jos kohderyhmä on tavoitettavissa ainoastaan Facebookin kautta. Kanaviin julkaistaan kanaviin sopivaa sisältöä. Esimerkiksi Facebookissa ja TikTokissa ei toimi samanlainen sisältö.
 • Luotava sisältö tulee olla sellaista, että se puhuttelee kohderyhmää. Esimerkiksi kuluttajille suunnatussa viestinnässä ei kannata käyttää monimutkaista ammattisanastoa.
 • Yhtenäisyyden ja toimivuuden kannalta ei ole järkeä, että some-kanavia päivittää usea ihminen. Sen sijaan työyhteisö voi vaikkapa WhatsAppin kautta kerätä materiaalia yrityksen käyttöön mutta kanavien ylläpito kannattaa jättää yhden tai kahden motivoituneen henkilön työtehtäväksi.
 • Algoritmin kannalta säännöllisyys on tärkeää. Osa somestrategiaa on se, että miettii miten paljon realistisesti pystyy viikossa aikaa somen tekoon käyttämään. Julkaisutahti kannattaa kirjata ylös.
 • Julkaisujen tavoittavuutta voi seurata tarkkailemalla esimerkiksi reaktioita, klikkauksia ja kattavuuslukuja. Julkaisuaika, sisällön laatu ja pituus, kuva- tai videomateriaalin laatu vaikuttavat siihen, miten moni julkaisun näkee tai reagoi siihen.

Somekanavat

Kuvaaminen

 • Etenkin tuotantoeläimiä kuvatessa kuvaustilanteet tulevat yllättäen ja ne ovat nopeasti ohi. Kamera kannattaa aina olla kädenulottuvilla, mikäli tarkoituksena on kuvamateriaalia ottaa.
 • Kuvaamiseen ei tarvitse järjestelmäkameraa; nykyaikaiset älypuhelimet on varustettu hyvillä kameroilla.
 • Kuvatessa kannattaa huomioida, ettei otos ole tärähtänyt, ylivalottunut tai väärään kohtaan tarkennettu.
 • Hyvä ja laadukas kuva on selkeä ja tausta on huomioitu osana kuvaa.
 • Kuva on tärkeä osa julkaisua, sillä sen avulla kiinnitetään katsojan huomio ensimmäisenä.
 • Kuvasta välittyvään tunnelmaan vaikuttaa se, mistä suunnasta valo osuu kuvattavaan kohteeseen.
 • Koska Suomessa luonnonvaloa pystyy hyödyntämään kuvaamisessa rajallisen määrän, kannattaa kerätä valoisina aikoina itselleen kuvapankkia somea varten.

Postausideoita someen:

Postausideoita etenkin talveen:

AVOIN JA VASTUULLINEN KOTIELÄINTUOTANTO - IMAGO JA TYÖVOIMA -HANKE
Sivu koottu 2023
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita